Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay để giải nhanh hệ phương trình Tài liệu hữu ích với hướng dẫn chi tiết và phương pháp sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal để giải nhanh hệ phương trình có 2 ẩn số, 3 ẩn số.

Giải toán bằng máy tính cầm tay giúp các em tiết kiệm tối đa thời gian làm bài, đặc biệt là trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Các em có thể kiểm tra đáp án của mình bằng cách giải các đề thi liên quan đến nhiều câu hỏi về hệ phương trình bằng máy tính. Đây là một ưu điểm được nhiều bạn sử dụng để đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10. Sau đây là toàn bộ cách giải hệ phương trình trên máy tính, mời các bạn cùng xem.

1. Hệ phương trình 2 ẩn số

Một phương trình bậc hai với hai ẩn số trông như sau:

ax + by = c

khi x và y là hai ẩn số trong toán học a, b, c bb {R}

Hệ phương trình bậc hai với hai ẩn số như sau:

left {{begin {array} {* {20} {c}} {ax + by = c} {a'x + b'y = c '} end {array}} right.left ({a, b, c, a ', b', c 'mathtebb {R}} đúng)

khi x và y là hai ẩn số

cách giải hệ phương trình

Giai đoạn 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (dưới dạng phương trình bậc nhất), chúng ta biểu diễn một ẩn số dưới dạng khác, sau đó thay phương trình thứ hai (chỉ còn lại một ẩn số) để được một phương trình mới.

Bước 2: Sử dụng phương trình mới này để thay thế phương trình thứ hai trong hệ (phương trình thứ nhất thường được thay bằng biểu thức một ẩn thu được ở bước 1).

Giai đoạn 3: Giải phương trình với một ẩn số đã cho và sau đó nhận được nghiệm của hệ đã cho.

Bước 4: Để kết luận.

2. Cách giải hệ phương trình 2 ẩn bằng máy tính

Ví dụ: Giải các hệ phương trình sau: left {{start {array} {* {20} {c}} {2x + 3y = 1} {x - 5y = 8} end {array}} sang phải.

Hướng dẫn giải pháp

Giai đoạn 1: Nhấn ON để khởi động máy

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 1, trên màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất một ẩn tương ứng

Giai đoạn 3: Điền tuần tự các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:

nhấn 2 và sau đó =

Nhấn 3 và sau đó =

nhấn 1 sau đó là =

nhấn 1 sau đó là =

Nhấn phím -5 rồi đến phím =

Nhấn 8, sau đó nhấn =

Bước 4: Nhấn = để nhận nghiệm của phương trình

Ví dụ 2

Hệ phương trình bậc hai hai ẩn số giúp ta tìm được nghiệm của hệ. Giải hệ phương trình bằng dòng máy tính CASIO fx 570 ES PLUS như sau:

Hệ phương trình có hai ẩn số được ghi là: left {start {array} {l} a_ {1} x + b_ {1} y = c_ {1} a_ {2} x + b_ {2} y = c_ {2} end {array} right.

Để giải hệ phương trình bậc hai, hai bẩn

Chúng ta bấm vào mod, màn hình sẽ hiện ra các dòng sau:

1: THÀNH PHẦN

2: CMPLX

3: THỐNG KÊ

4: CƠ SỞ-NỮ

5: EQN

6: MATRIX

7: BẢNG

8: VECTOR

Ta chọn phím 5, chọn phím 1 rồi nhập số vào máy Ví dụ: giải các hệ phương trình sau: left {start {array} {l} 2 x + y = 10 -y = 2-xend {array} right.

Vì phương trình này không phải là dạng máy nên khi giải bài toán này bằng máy tính casio.

Đầu tiên chúng ta cần chuyển nó sang dạng máy có dạng như sau. left {start {array} {c} 2 x + y = 10 xy = 2end {array} right.

Sau khi trở lại hình thức của máy, chúng tôi nhập máy.

Nhấn Chế độ, chọn 5, chọn 1, sau đó nhập dữ liệu

Nhập dữ liệu 2 (enter = 2); 1 (enter = 1); 10 (nhập = 1)

1 (nhập = 1); -1 (nhập = -1); 2 (nhập = 2)

Máy hiển thị kết quả left {start {array} {l} x = 4 y = 2end {array} sang phải.

Nếu hệ phương trình không có nghiệm hoặc có vô số nghiệm thì máy báo: Lỗi toán học.

Ví dụ cho một hệ phương trình: left {start {array} {l} -x-2 y = 3 2 x + 4 y = 6end {array} right.

Tương tự với cách vào máy như hệ phương trình trên, màn hình lỗi toán xuất hiện (hệ này không có lời giải).

3. Giải hệ phương trình bậc ba chưa biết

Dạng tổng quát của phương trình bậc hai có ba ẩn số là:

ax + by + cz = d

Ở đây x, y, z là ba ẩn số và trong toán học a, b, c, d bb {R}

Hệ phương trình bậc hai với ba ẩn số như sau:

trái {{begin {array} {* {20} {c}} {{a_1} {x_1} + {b_1} {y_1} + {c_1} {z_1} = {d_1}} start {added} {a_2} {x_2} + {b_2} {y_2} + {c_2} {z_2} = {d_2} hfill {a_3} {x_3} + {b_3} {y_3} + {c_3} {z_3} = {d_3} hfill end {tổng hợp} kết thúc {mảng}} ở bên phải.

Ở đây x, y, z là ba ẩn số và các chữ cái còn lại là hệ số.

4. Cách bấm hệ phương trình bậc hai 3 ẩn.

Ví dụ, giải hệ phương trình sau: left {{start {array} {* {20} {c}} {2x + 3y + 1z = 5} {6x + y - z = 4} {x - 7y + 4z = 8} end {array}} Đúng.

Giai đoạn 1: Nhấn ON để khởi động máy

bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 2, giao diện hệ phương trình bậc nhất một ẩn tương ứng xuất hiện trên màn hình.

Giai đoạn 3: Điền tuần tự các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:

Nhấn phím tương tự như hệ phương trình bậc hai với hai ẩn số

Bước 4: Nhấn = để nhận nghiệm của phương trình

5. Thực hành giải phương trình bậc hai với 3 ẩn số

một. Giải hệ phương trình bên trái {{start {array} {* {20} {c}} {x + y - 3 = 0} {xy - 2x + 2 = 0} end {array}} ở bên phải.

b. Giải các hệ phương trình sau: left {{start {array} {* {20} {c}} {x + y + 2xy = 2} {{x ^ 3} + {y ^ 3} = 8} end {array}} ở bên phải.

c. Giải các hệ phương trình sau: left {{start {array} {* {20} {c}} {{x ^ 3} + 3x + square {2x + 1} = y + 1} {{y ^ 3} + 3y + square {2y + 1} = x + 1} kết thúc {mảng}} ở bên phải.

D. Giải các hệ phương trình sau: left {{start {array} {* {20} {c}} {{x ^ 2} + xy + x + 3 = 0} {{left ({x + 1} right)} ^ 2} + 3left ( {y + 1} right) + 2left ({xy - sqrt {{x ^ 2} y + 2y}} right) = 0} end {array}} right.


Thông tin thêm về Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh hệ phương trình là tài liệu hữu ích hướng dẫn chi tiết, phương pháp sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh hệ phương trình 2 ẩn, 3 ẩn.
Giải toán bằng máy tính cầm tay giúp các em học sinh tiết kiệm được tối đa thời gian làm bài đặc biệt là trong kì thi vào lớp 10 sắp tới. Nhiều câu hỏi trong đề thi về hệ phương trình các em có thể giải hoàn toàn bằng chiếc máy tính của mình để kiểm tra đáp án. Đây chính là lợi thế mà nhiều bạn đã sử dụng để đạt điểm cao trong các kì thi vào 10. Vậy sau đây là toàn bộ cách bám máy tính giải hệ phương trình, mời các bạn cùng đón xem nhé.
1. Hệ phương trình 2 ẩn
Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Trong đó x, y là hai ẩn
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Trong đó x, y là hai ẩn
Cách giải hệ phương trình
Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thức nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).
Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thức hai trong hệ (phương trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1).
Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
Bước 4: Kết luận.
2. Cách giải hệ phương trình 2 ẩn bằng máy tính
Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:
Hướng dẫn giải
Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 1, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng
Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:
Nhấn phím 2 rồi nhấn =
Nhấn phím 3 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím 1 rồi nhấn =
Nhấn phím -5 rồi nhấn =
Nhấn phím 8 rồi nhấn =
Bước 4: Nhấn phím = nhận kết quả nghiệm của phương trình
Ví dụ 2
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn giúp ta tìm được nghiệm của hệ. Với dòng máy tính CASIO fx 570 ES PLUS giải hệ phương trình theo cách sau:
Hệ phương trình hai ẩn được máy ghi dạng
Để giải hệ phương trình bậc nhất hai bẩn
Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng :

1 :COMP
2 :CMPLX
3:STAT
4:BASE-N

5:EQN
6: MATRIX
7:TABLE
8 :VECTOR

Ta chọn phím 5 chọn 1 rồi nhập số vào máy Ví dụ: giải hệ phương trình sau:
Do phương trình này không là dạng của máy, khi giải bài này bằng máy tính casio.
Đầu tiên ta phải phải chuyển nó về dạng của máy có dạng như sau
Sau khi đưa về dạng của máy ta nhập vào máy
Ấn mode chọn 5 chọn 1 rồi ta nhập số liệu
Nhập số liệu 2 ( nhập =2);1 (nhập =1);10 (nhập =10)
1 (nhập = 1); -1 (nhập = -1); 2 (nhập = 2)
Máy hiện ra kết quả
Khi hệ phương trình vô nghiệm hay vô số nghiệm máy sẽ báo : Math error
Ví dụ cho hệ phương trình :
Tương tự như cách nhập vào máy như hệ phương trình ở trên máy hiện ra màn hình math error (hệ này vô nghiệm)
3. Giải hệ phương trình bậc 3 ẩn
Phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là:

Với x, y, z là ba ẩn và
Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng:

Với x, y, z là ba ẩn và các chữ còn lại là các hệ số
4. Cách bấm máy tính hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:
Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE + 5 + 2, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng
Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số + dấu bằng như sau:
Nhấn phím tương tự như hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bước 4: Nhấn phím = nhận kết quả nghiệm của phương trình
5. Bài tập giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
a. Giải hệ phương trình
b.  Giải hệ phương trình sau:
c.  Giải hệ phương trình sau:
d.  Giải hệ phương trình sau:

#Cách #bấm #máy #tính #giải #hệ #phương #trình


  • Tổng hợp: Edu Learn Tip
  • #Cách #bấm #máy #tính #giải #hệ #phương #trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button