Tài Liệu

Đơn xin học tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 17/08/2021 Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.

Theo đó, các em cũng cần viết đơn xin học tại nơi cư trú do dịch Covid-19, rồi xin chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ, sau đó nộp lên nhà trường để xin học tập trong thời gian dịch Covid-19 tại nơi cư trú. Vậy mời các bạn cùng theo dõi và tải đơn xin học tại đây:

Đơn xin học tại nơi cư trú năm 2021 – 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC
(Dành cho học sinh xin học tập trong thời gian dịch Coid-19 tại nơi cư trú)

Kính gửi: – Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………..

– Ông (bà) thủ trưởng đơn vị trí

Họ tên cha, mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ đang cư trú:………………………………………………………………………………..

Xin học cho học sinh : ……………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đang cư trú:…………………………………………………………………………………

Là học sinh lớp ……. Hệ…….. . Ban…………..năm học ………

Trường…………………………………………………Tỉnh (thành phố)…………………………

Lý do: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh đã di chuyển về cư trú không kịp trở lại trường cũ để bắt đầu năm học 2021 – 2022

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Xin trân trọng cảm ơn.

……, ngày … tháng…. năm 2021

(Cha mẹ hoặc người giám hộ ký và ghi họ tên)

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 17/08/2021 Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.

Theo đó, các em cũng cần viết đơn xin học tại nơi cư trú do dịch Covid-19, rồi xin chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ, sau đó nộp lên nhà trường để xin học tập trong thời gian dịch Covid-19 tại nơi cư trú. Vậy mời các bạn cùng theo dõi và tải đơn xin học tại đây:

Đơn xin học tại nơi cư trú năm 2021 – 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC
(Dành cho học sinh xin học tập trong thời gian dịch Coid-19 tại nơi cư trú)

Kính gửi: – Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………..

– Ông (bà) thủ trưởng đơn vị trí

Họ tên cha, mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ đang cư trú:………………………………………………………………………………..

Xin học cho học sinh : ……………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đang cư trú:…………………………………………………………………………………

Là học sinh lớp ……. Hệ…….. . Ban…………..năm học ………

Trường…………………………………………………Tỉnh (thành phố)…………………………

Lý do: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh đã di chuyển về cư trú không kịp trở lại trường cũ để bắt đầu năm học 2021 – 2022

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Xin trân trọng cảm ơn.

……, ngày … tháng…. năm 2021

(Cha mẹ hoặc người giám hộ ký và ghi họ tên)

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button