Tài Liệu

Giấy mời dự lễ khai giảng năm học mới

Giấy mời khai giảng năm học mới 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thầy cô lập ra để mời các bậc phụ huynh, lãnh đạo về tham dự lễ khai giảng năm học 2021 – 2022. Mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể.

Ngoài ra, thầy cô còn có thể tham khảo thêm kịch bản, bài phát biểu, cũng như lời dẫn chương trình khai giảng để buổi lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 2 mẫu giấy mời khai giảng trong bài viết dưới đây:

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 1

Giấy mời khai giảng năm học mới

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 2

UBND HUYỆN ……..
TRƯỜNG……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——-
Số:…-GM/………..…, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY MỜI
Dự Lễ Khai giảng năm học 20… – 20…

Thực hiện Công văn số ……….. ngày … tháng … năm 20… của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số ………. ngày … tháng … năm 20… của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 20…-20…, trường ………. tổ chức Lễ Khai giảng năm học 20…-20…

1. Thành phần

Trân trọng kính mời:

– Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

– Ban Chấp hành Chi bộ trường

– Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn trường.

– Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của trường.

– Giáo viên.

– Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

2. Thời gian

…giờ 00 ngày … tháng 9 năm 20…

3. Địa điểm

Hội trường trường …………………. (Địa chỉ …..)

Kính mong các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý phụ huynh, các viên chức và toàn thể học sinh đến dự Lễ Khai giảng.

Nơi nhn:

– Như thành phần mời;
– Website Trường;
– Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

Giấy mời khai giảng năm học mới 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thầy cô lập ra để mời các bậc phụ huynh, lãnh đạo về tham dự lễ khai giảng năm học 2021 – 2022. Mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể.

Ngoài ra, thầy cô còn có thể tham khảo thêm kịch bản, bài phát biểu, cũng như lời dẫn chương trình khai giảng để buổi lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 2 mẫu giấy mời khai giảng trong bài viết dưới đây:

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 1

Giấy mời khai giảng năm học mới

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 2

UBND HUYỆN ……..
TRƯỜNG……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——-
Số:…-GM/………..…, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY MỜI
Dự Lễ Khai giảng năm học 20… – 20…

Thực hiện Công văn số ……….. ngày … tháng … năm 20… của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số ………. ngày … tháng … năm 20… của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 20…-20…, trường ………. tổ chức Lễ Khai giảng năm học 20…-20…

1. Thành phần

Trân trọng kính mời:

– Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

– Ban Chấp hành Chi bộ trường

– Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn trường.

– Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của trường.

– Giáo viên.

– Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

2. Thời gian

…giờ 00 ngày … tháng 9 năm 20…

3. Địa điểm

Hội trường trường …………………. (Địa chỉ …..)

Kính mong các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý phụ huynh, các viên chức và toàn thể học sinh đến dự Lễ Khai giảng.

Nơi nhn:

– Như thành phần mời;
– Website Trường;
– Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button