Giáo Dục

Lịch sử 6 Bài 3: Nguồn gốc loài người – Cánh diều

Giải Lịch sử 6 Bài 3 Nguồn gốc loài người giúp các bạn học sinh lớp 6 nhanh chóng giải được các bài tập trong sách giáo khoa Lịch sử 6 phần câu hỏi và phần luyện tập vận dụng.

Soạn Sử 6 trang 13, 14, 15, 16 sách Cánh diều được biên soạn đầy đủ với các nội dung trong SKG, giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Lịch Sử 6.

Trả lời câu hỏi phần Nội dung bài học

1. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người

? (trang 14 sgk cánh diều)

Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất. Nêu đặc điểm tiến hóa về cấu tạo cơ thể của vượn người. Người tối cổ, Người tinh khôn.

Những phát hiện khảo cổ về “Người Nê-an-đéc-tan” (hình 3.2), “Cô gái Lu-cy” (hình 3.3) có ý nghĩa như thế nào trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người?

Trả lời: 

Qúa trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất gồm: Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.

Đặc điểm cụ thể:

Vượn ngườiNgười tối cổNgười tinh khôn
Thời gianKhoảng 5 – 6 triệu năm trướcKhoảng 4 triệu năm trướcKhoảng 150 000 năm trước
Đặc điểmCó thể đi bằng hai chi sauHoàn toàn đi đứng bằng hai chân.Hình dáng, cấu tạo cơ thể cơ bản giống người ngày nay, còn được gọi là “người hiện đại”.
Thể tích hộp sọkhoảng 400 c m 3khoảng 1 200 c m 3khoảng 1 400 c m 3

– Những phát hiện khảo cổ về “Người Nê-an-đéc-tan” (hình 3.2), “Cô gái Lu-cy” (hình 3.3) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người.

2. Dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á?

(trang 14 sgk cánh diều)

Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á?

Trả lời

Những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á:

Cuối thế kỉ XIX, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), các nhà khảo cổ phát hiện mẩu xương hóa thạch của người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước đặt tên là “Người Gia-va”.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy:

 • Di cốt hóa thạch ở Pôn-a-ung (Mi-an-ma); Sa-ra-wak (Ma-lay-xi-a),…
 • Di chỉ đồ đá ở: A-ny-át (Mi-an-ma); Lang-spi-an (Cam-pu-chia); Kô-ta Tham-pan (Ma-lay-xi-a)…

3. Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam

? (trang 16 sgk cánh diều)

– Quan sát lược đồ hình 3.4, hãy:

– Nêu một số dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam

– Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

Trả lời

– Một số dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam là:

 • Ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) phát hiện răng hóa thạch Người tối cổ (khoảng 400 000 – 300 000 năm trước).
 • Ở núi Đọ, Thanh Hóa phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 400 000 năm trước)
 • Ở An Khê (Gia Lai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 800 000 năm trước)
 • Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 40 000 – 30 000 năm trước).

– Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

=> Các dấu tích Người tối cổ phân bố đều ở các nơi trên phạm vi nước Việt Nam. Điều này chứng tỏ, từ lâu đời, con người đã sinh sống và sinh hoạt ở trên mọi miền của đất nước ta.

Trả lời câu hỏi phần Luyện tập và vận dụng

Câu 1

Em hãy tóm tắt quá trình tiền hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

Trả lời

Quá trình tiền hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất: Vượn cổ – Người tối cổ -Người tinh khôn.

 • Vượn cổ xuất hiện khoảng 5 – 6 triệu năm trước. Có thể đi lại bằng hai chi sau.
 • Người tối cổ xuất hiện khỏang 3-4 triệu năm, có thể đi bằng 2 chân, 2 chi trước biết cầm nắm ( Đông Phi, Gia va , Bắc Kinh ). Sống theo bầy vài chục người, sống lang thang nhờ săn bắt, hái lượm, ngủ trong hang động, biết ghè đẽo đá làm công cụ, biết sử dụng và lấy lửa…
 • Người tinh khôn sống cách đây khoảng 4 vạn năm, hầu khắp các châu lục. Người Tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình, có họ hàng với nhau gọi là thị tộc …họ đều làm chung, ăn chung, họ biết trồng trọt và chăn nuôi, làm đồ gốm, dệt vải, làm đồ trang sức ….

Câu 2

Căn cứ vào những thông tin khảo cổ nào để khẳng định rằng, khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là một trong những nơi con người xuất hiện từ sớm?

Trả lời

Để khẳng định khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là một trong những nơi con người xuất hiện từ sớm, ta căn cứ vào dấu tích các nhà khảo cổ phát hiện được:

 • Ở khu vực Đông Nam Á: Cuối thế kỉ XIX, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) các nhà khảo cổ đã phát hiện được một số mẩu xương hóa thạch của Người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước.
 • Ở Việt Nam: Những dấu tích của người tối cổ được phát hiện có niên đại sớm nhất từ khoảng 800 000 năm trước (ở An Khê, Gia Lai).

Giải Lịch sử 6 Bài 3 Nguồn gốc loài người giúp các bạn học sinh lớp 6 nhanh chóng giải được các bài tập trong sách giáo khoa Lịch sử 6 phần câu hỏi và phần luyện tập vận dụng.

Soạn Sử 6 trang 13, 14, 15, 16 sách Cánh diều được biên soạn đầy đủ với các nội dung trong SKG, giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Lịch Sử 6.

Trả lời câu hỏi phần Nội dung bài học

1. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người

? (trang 14 sgk cánh diều)

Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất. Nêu đặc điểm tiến hóa về cấu tạo cơ thể của vượn người. Người tối cổ, Người tinh khôn.

Những phát hiện khảo cổ về “Người Nê-an-đéc-tan” (hình 3.2), “Cô gái Lu-cy” (hình 3.3) có ý nghĩa như thế nào trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người?

Trả lời: 

Qúa trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất gồm: Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.

Đặc điểm cụ thể:

Vượn ngườiNgười tối cổNgười tinh khôn
Thời gianKhoảng 5 – 6 triệu năm trướcKhoảng 4 triệu năm trướcKhoảng 150 000 năm trước
Đặc điểmCó thể đi bằng hai chi sauHoàn toàn đi đứng bằng hai chân.Hình dáng, cấu tạo cơ thể cơ bản giống người ngày nay, còn được gọi là “người hiện đại”.
Thể tích hộp sọkhoảng 400 c m 3khoảng 1 200 c m 3khoảng 1 400 c m 3

– Những phát hiện khảo cổ về “Người Nê-an-đéc-tan” (hình 3.2), “Cô gái Lu-cy” (hình 3.3) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người.

2. Dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á?

(trang 14 sgk cánh diều)

Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á?

Trả lời

Những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á:

Cuối thế kỉ XIX, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), các nhà khảo cổ phát hiện mẩu xương hóa thạch của người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước đặt tên là “Người Gia-va”.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy:

 • Di cốt hóa thạch ở Pôn-a-ung (Mi-an-ma); Sa-ra-wak (Ma-lay-xi-a),…
 • Di chỉ đồ đá ở: A-ny-át (Mi-an-ma); Lang-spi-an (Cam-pu-chia); Kô-ta Tham-pan (Ma-lay-xi-a)…

3. Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam

? (trang 16 sgk cánh diều)

– Quan sát lược đồ hình 3.4, hãy:

– Nêu một số dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam

– Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

Trả lời

– Một số dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam là:

 • Ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) phát hiện răng hóa thạch Người tối cổ (khoảng 400 000 – 300 000 năm trước).
 • Ở núi Đọ, Thanh Hóa phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 400 000 năm trước)
 • Ở An Khê (Gia Lai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 800 000 năm trước)
 • Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 40 000 – 30 000 năm trước).

– Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

=> Các dấu tích Người tối cổ phân bố đều ở các nơi trên phạm vi nước Việt Nam. Điều này chứng tỏ, từ lâu đời, con người đã sinh sống và sinh hoạt ở trên mọi miền của đất nước ta.

Trả lời câu hỏi phần Luyện tập và vận dụng

Câu 1

Em hãy tóm tắt quá trình tiền hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

Trả lời

Quá trình tiền hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất: Vượn cổ – Người tối cổ -Người tinh khôn.

 • Vượn cổ xuất hiện khoảng 5 – 6 triệu năm trước. Có thể đi lại bằng hai chi sau.
 • Người tối cổ xuất hiện khỏang 3-4 triệu năm, có thể đi bằng 2 chân, 2 chi trước biết cầm nắm ( Đông Phi, Gia va , Bắc Kinh ). Sống theo bầy vài chục người, sống lang thang nhờ săn bắt, hái lượm, ngủ trong hang động, biết ghè đẽo đá làm công cụ, biết sử dụng và lấy lửa…
 • Người tinh khôn sống cách đây khoảng 4 vạn năm, hầu khắp các châu lục. Người Tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình, có họ hàng với nhau gọi là thị tộc …họ đều làm chung, ăn chung, họ biết trồng trọt và chăn nuôi, làm đồ gốm, dệt vải, làm đồ trang sức ….

Câu 2

Căn cứ vào những thông tin khảo cổ nào để khẳng định rằng, khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là một trong những nơi con người xuất hiện từ sớm?

Trả lời

Để khẳng định khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là một trong những nơi con người xuất hiện từ sớm, ta căn cứ vào dấu tích các nhà khảo cổ phát hiện được:

 • Ở khu vực Đông Nam Á: Cuối thế kỉ XIX, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) các nhà khảo cổ đã phát hiện được một số mẩu xương hóa thạch của Người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước.
 • Ở Việt Nam: Những dấu tích của người tối cổ được phát hiện có niên đại sớm nhất từ khoảng 800 000 năm trước (ở An Khê, Gia Lai).

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button