Nghi thức lễ Phật đản 2022

Lễ mừng Phật đản và Tết Dương lịch dành cho những nơi tổ chức lễ Phật đản và thời gian diễn ra lễ. Sau đây là nội dung lễ Phật đản 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Thề tại gia nhân ngày lễ Phật Đản
 • Thông điệp Phật đản 2021

Nghi lễ Phật Đản

 • ngưỡng mộ
 • Để cầu nguyện
 • Ca ngợi đức phật
 • chiêm nghiệm
 • thế hiện sự tôn trọng
 • Đọc sách Giáng sinh
 • Khen ngợi Hồng Danh
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
 • Toàn Quy
 • đảo ngược

Trước:

Mừng lễ Phật Đản hàng năm.

BẤT NGỜ

Xin hãy tôn trọng

gửi bởi những đám mây hương

Phản chiếu mười phương

Dâng Tam Bảo

Lời thề trọn đời giữ vững Đạo

Làm điều tốt là bản chất của nó

Pháp giới với chúng sinh

cầu phật phù hộ

tâm bồ đề kiên cố

Xa cội nguồn nỗi đau

Mau trở về Bồ Giác (1 hồi chuông, 1 hồi chào) Nam Mô Hương Cúng dường, Lâm Tì Ni Thị Hiền, Thầy Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 chuông, 1 af)

ĐỂ CẦU NGUYỆN

bây giờ là ngày

Đức Thích Tôn xuống trần gian để cứu độ chúng sinh.

Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc

lễ vật tưởng niệm.

Dâng một ngọn nến hương,

niềm tin ba nghiệp

cung kính cúi đầu,

Làm theo lời Phật dạy,

siêng năng tụng kinh phật,

Quyết tâm làm điều thiện theo lời Phật dạy,

để báo cáo thành tích của sự chuyển đổi,

tâm bồ đề kiên quyết,

thực hành bền vững,

Pháp giới với chúng sinh,

tiêu trừ nghiệp chướng,

hồi phục hoàn toàn,

Ngài nhanh chóng chứng ngộ quả vị Vô thượng Bồ đề.

Tôi rất mong được sự từ bi và che chở của Đức Phật vĩ đại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 chuông, 1 tha, tăng)

CẦU NGUYỆN NÀY

Pháp vương tối cao

Ba cõi không ai bằng.

Thầy dạy ở trời, người

bốn kiểu người cha tốt thường gặp

Hãy nương náu trong một ý nghĩ

Xóa hàm băm ba lần

khen ngợi và khen ngợi

Cuộc sống vĩnh hằng vĩnh cửu (1 chuông, 1 ân xá)

Tư tưởng trong Phật

Phật, chúng sinh thường trống rỗng.

Con đường của sự cảm thông không thể tưởng tượng được

ashram net cho ashram

Chư Phật mười phương hiển lộ hào quang rực rỡ

Hình ảnh xuất hiện ở phía trước của cơ thể

Cúi đầu tuyên thệ tị nạn. (1 chuông, 1 par)

HOAN NGHÊNH

Chân thành kính trọng:

Nam Mô cũng không thay đổi Pháp giới hiện hữu trong tương lai, chư Phật mười phương,

Hòa thượng Pháp Hiển Thánh Tăng thường trú Tam bảo. (1 chuông, 1 cung)

Chân thành kính trọng:

Nam Mô Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Trong tương lai, Phật Di Lặc ra đời,

Văn Thù Sư Lợi Đại Thế Chí Bồ tát,

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát,

Hộ Pháp, các vị Bồ tát,

Hội Linh Sơn Thượng Phật Bồ tát. (1 chuông, 1 cung)

Chân thành kính trọng:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi Đại Từ Bi A Di Đà Phật,

Quán Thế Âm Bồ tát Đại bi,

Mahasthamaprapta Bồ tát,

Đại thệ nguyện của Địa Tạng Vương Bồ tát,

Thanh tịnh Đại hải Bồ tát. (1 chuông, 1 cung)

ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên hôm nay

gặp mặt ngày lễ Phật đản

một cái bụng hạnh phúc

cúi đầu kính cẩn

Mười phương ba thế giới

Quy tắc của Như Lai

Với Thánh, Hiền và Tăng (1 chuông)

Chúng ta cùng với chúng sinh sống trong Pháp giới.

Do không có rễ tốt

tất cả bị hỏng

Tham lam, ghét sa ngã

quên đường về

yêu điên cuồng

nhà tù trên sáu lục địa

Trăm sự đau khổ

Nghề báo không giống như vậy.

Nay nhờ Phật Tổ Tiên Nhơn Lực.

trái tim quyến rũ

Đừng mặc cảm với việc sinh ra đã không may mắn

luân hồi nặng nề

Đêm dài với trái tim đen tối

ngọn đuốc của trí tuệ tỏa sáng

Cầu cứu muôn loài

Pháp sử dụng công cụ

Ta Ba xuất hiện

tôi thích được sinh ra

Thánh Ma Gia những giấc mơ tốt lành

Vua Tịnh Phạn sinh một đứa con nuôi bằng tiếng Phạn

Ba mươi hai tướng tốt

mới mười chín tuổi

lòng tốt trong sáng

Hạ chí rất mạnh

Ngôi nhất quyết tránh

Sáu năm khổ hạnh trong rừng

Bảy niềm tin chết người ở Zazen

Chứng chỉ đức hạnh

quân phục quỷ

Cả ba cõi đều cất tiếng chào đón

Tất cả đều do duyên.

chúng tôi nguyền rủa

Thoát khỏi tình dục cứng đầu

Học các đức tính rõ ràng

cầu nguyện Đức Phật để được bảo vệ

phước lành của lòng thương xót

Chúng ta cùng với chúng sinh sống trong Pháp giới.

Nhanh chóng trở thành Dao Ca. (1 chuông)

(Chỉ người chủ trì buổi lễ)

CẦU NGUYỆN HỒNG TÊN

Thích Ca Mâu Ni hiện Ta Bà

Lạy Chúa, Chúa vui vẻ dâng hoa cúng dường

Kho báu phi thường rực rỡ

Mani là Pháp Vương cứu mạng. (1 chuông)

(Thánh ca tập thể)

Nam Mô Ta Tam Thế,

Tam giới Guru,

Sinh ra bởi bốn người cha,

Nhơn Thiện Đạo sĩ

Thiên Bà Ý hóa thân,

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Phát âm Phật hiệu nhiều hay ít tùy theo số lượng người tắm Phật.)

(Đọc các Tên Đỏ sau 3 lần, với 1 lần đổ chuông)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ tát

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát

Nam Mô Đạo Tràng Phật Hội Bồ Tát.

TIỂU SỬ CỦA CÁC CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG THU.

Khi Quán Thế Âm Bồ tát thực hành sự tu luyện sâu xa của Bát nhã,

Dù đau đớn nhưng anh thấy năm cụm trống không.

“Sariputra, hình thức không khác với tính không, tánh không không khác với hình thức, hình thức là tính không, tính không là hình thức. Cảm xúc, Nhận thức, Hành động, Ý thức đều giống nhau.”

“Sariputra, ‘tánh không của tất cả các pháp’ không sinh khởi, không diệt tận, không ô uế, không trong sạch, không tăng giảm, nên trong ‘hư không’ không có hình tướng, không có cảm xúc, tri giác hay sự hình thành., thức, mắt, tai, mũi, lưỡi., thân, ý, vô sắc, âm, mùi, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, không có giác quan, không có vô minh, cũng không có tận cùng. Từ vô minh, già và chết có không có kết thúc, già và chết không có kết thúc, không có đau khổ, không có tu luyện không có điểm dừng, không có cách nào, không có trí tuệ, không có lợi.

Như không có chỗ để vào, tâm Bồ tát mặc lấy Bát nhã ba la mật đa. Vì không có rào cản, nên không sợ hãi để đạt đến Niết bàn tối thượng, thoát khỏi ảo tưởng và mộng tưởng.

Các vị Phật của cả ba thế hệ cũng đạt được sự giác ngộ hoàn hảo, độc nhất bằng cách tuân theo Bát nhã Ba la mật.

Người ta nên biết rằng Prajnaparamita là Thần chú Vĩ đại, Thần chú Đại trí, Thần chú Độc nhất, và Thần chú Duy nhất.

Thần chú hạng ba xóa bỏ mọi đau khổ là chân thật và không có tính hủy diệt.

Vì vậy, ông liền tụng Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:

“Căn bản chân lý, tôn quý, ba la mật hạnh, ba la mật tăng và bồ tát ha ha”. (1 chuông)

BA NGƯỜI BẠN

Tôi theo Phật, cầu cho chúng sinh
Tin hết Đạo, tu một lòng một dạ. (1 chuông, 1 cung)

Tôi quy y Phật pháp, cầu nguyện cho chúng sinh
Hiểu kinh thì trí tuệ như biển. (1 chuông, 1 cung)

Tôi quy y Tăng, tôi cầu nguyện cho mọi sinh vật.
Chung thủy hòa hợp, không phải ai cũng sợ. (3 chuông, 1 cung)

TRỞ VỀ

Cầu nguyện cho giá trị này
Sinh viên trung thành
Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh
Tất cả đều đạt được Phật quả (1 chuông, 1 tha)

Vui lòng xem các thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu về Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm về Nghi thức lễ Phật đản 2022

Nghi thức làm Lễ Phật Đản, sám khánh đản dành cho các nơi tổ chức Đại lễ Phật đản tụng niệm giờ nghi lễ diễn ra. Sau đây là chi tiết nghi thức làm lễ Phật đản 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Văn khấn lễ Phật đản tại nhà
Thông điệp Phật đản 2021
Nhgi thức lễ Phật đản
Cúng Hương
Cầu Nguyện
Khen Ngợi Phật
Quán Tưởng
Đảnh Lễ
Bài Tụng Khánh Đản
Xưng Tán Hồng Danh
Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Tam Quy
Hồi Hướng
Dùng để:
Cử hành đại lễ Phật Đản hằng năm.
CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác (1 tiếng chuông, xá 1 xá)Nam Mô Hương Cúng Dường, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)
CẦU NGUYỆN
Nay chính là ngày,
Đức Thích Tôn giáng thế để hóa độ chúng sanh.
Chúng con một dạ vui mừng,
cúng dường kỷ niệm.
Kính dâng một nén tâm hương,
ba nghiệp tin cần,
cúi đầu đảnh lễ,
nguyện y lời Phật dạy,
tụng kinh niệm Phật chuyên cần,
quyết theo Phật pháp làm lành,
báo đền công ơn hóa độ,
tâm Bồ Đề kiên cố,
chí tu học vững bền,
cùng pháp giới chúng sanh,
nghiệp chướng tiêu trừ,
căn lành viên mãn,
mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề.
Ngưỡng mong Phật Tổ cao vời từ bi gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)
KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1tiếng chuông, xá 1 xá)
ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
BÀI TỤNG
Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Phật Đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam Thế
Điều Ngự Như Lai
Cùng Thánh, Hiền, Tăng (1 tiếng chuông)
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu căn lành
Thảy đều sa đọa
Tham, sân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhơn
Rũ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi
Đêm dài tâm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện
Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tin thiền tọa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành
Từ Bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Chóng thành Đạo Cả. (1 tiếng chuông)
(Chỉ chủ lễ xướng)
XƯNG TÁN HỒNG DANH
Thích Ca thị hiện Ta Bà
Trời, người hớn hở dâng hoa cúng dường
Báu thân rực rỡ phi thường
Mâu Ni là đấng Pháp Vương cứu đời. (1 tiếng chuông)
(Đại chúng đồng tụng)
Nam Mô Ta Ba Thế Giới,
Tam Giới Đạo sư,
Tứ Sinh Từ Phụ,
Nhơn Thiên Giáo Chủ,
Thiên Bá Ức Hóa Thân,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Niệm Hồng Danh Đức Bổn Sư nhiều hay ít tùy theo số người tắm Phật.)
(Niệm các Hồng danh sau đây niệm 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô
Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)
TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanhTin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanhThấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanhKính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (3 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức nàyĐệ tử hướng tâm thànhCầu cho khắp chúng sanhĐều chứng thành Phật quả (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Edu Learn Tip.

#Nghi #thức #lễ #Phật #đản


 • Tổng hợp: Edu Learn Tip
 • #Nghi #thức #lễ #Phật #đản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button