Review

Top 11 In Brief

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ in brief บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม edulearntip.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

in brief

Related Articles

รูปภาพสำหรับคำหลัก: in brief

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ in brief

1. in brief ​Definitions and Synonyms – Macmillan Dictionary

 • ผู้เขียนบทความ: www.macmillandictionary.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24876 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ in brief ​Definitions and Synonyms – Macmillan Dictionary Definition of IN BRIEF (phrase): in few words and without many details; without many details.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: This is the British English definition of in brief.View American English definition of in brief.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/in-brief” width=”600″]

2. Nghĩa của từ In brief – Từ điển Anh – Việt – Tra từ

 • ผู้เขียนบทความ: tratu.soha.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22027 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Nghĩa của từ In brief – Từ điển Anh – Việt – Tra từ Từ ngày 06/12/2011 Tra từ sử dụng VietId đăng nhập. Công cụ cá nhân. Tratu Mobile; Plugin Firefox · Forum Soha Tra Từ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Xem thêm brief

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/In_brief” width=”600″]

3. In brief Definition & Meaning – Dictionary.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.dictionary.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11312 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ In brief Definition & Meaning – Dictionary.com Concisely, in few words, to sum up. All three phrases usually precede or follow a summary statement, as in In brief, we didn’t get much out of his speech, or …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: In his brief appearance today, Scalise never mentioned Duke.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dictionary.com/browse/in–brief” width=”600″]

4. 6 Synonyms & Antonyms for IN BRIEF – Thesaurus.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.thesaurus.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23688 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 6 Synonyms & Antonyms for IN BRIEF – Thesaurus.com Find 6 ways to say IN BRIEF, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world’s most trusted free thesaurus.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: See how your sentence looks with different synonyms.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thesaurus.com/browse/in%20brief” width=”600″]

5. In Brief Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

 • ผู้เขียนบทความ: hethongbokhoe.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9017 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ In Brief Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Bạn đã hiểuBrief là gì? Brief có nghĩa ra làm sao trong những công việc thi công thực hiện một chiến lược Giảm giá tác dụng?

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Bạn đã hiểu Brief là gì? Với các ai người Marketing Thương mại đúng Brand Name hay từng có kỹ năng tay nghề thao tác làm việc thao tác trong các công ty quảng cáo truyền thông hay dịch vụ quảng cáo, vấn đáp cho thắc mắc Brief là gì không thực sự phức tạp. Brief hay bản tóm tắt khách hàng là thuật ng…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://hethongbokhoe.com/in-brief-la-gi-dinh-nghia-vi-du-giai-thich/” width=”600″]

6. BRIEF | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.cambridge.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30920 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ BRIEF | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge brief ý nghĩa, định nghĩa, brief là gì: 1. lasting only a short time or containing few words: 2. used to express how quickly time goes…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Thêm brief vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/brief” width=”600″]

7. Nghĩa Của Từ In Brief Là Gì ? In Brief Là Gì, Nghĩa … – sentory.vn

 • ผู้เขียนบทความ: sentory.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18161 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Nghĩa Của Từ In Brief Là Gì ? In Brief Là Gì, Nghĩa … – sentory.vn 2. Phân loại Brief. – Communication brief: Là bản Brief sử dụng giữa Client và bộ phận Account trong Agency. Project: Mục đích của của chiến …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Vậy Brief thực chất là gì? Brief là những thông tin cần thiết, cô đọng mà khách hàng (Client) cung cấp cho công ty dịch vụ Marketing (Agency), để họ hiểu được những yêu cầu của khách hàng. Brief được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau như: văn bản hay lời nói, nhưng thông thường brief thể hiện…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sentory.vn/in-brief-la-gi/” width=”600″]
 • ผู้เขียนบทความ: www.inbrief.co.uk

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16974 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ In Brief: The Legal Information Site In Brief is a growing legal resource providing information on the laws of England and Wales. It contains articles on a variety of legal issues, written in …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: www.inbrief.co.uk is wholly owned by Claims.co.uk Ltd. We are the UK’s leading legal information website offering free information about the law, legal process and getting advice. By using this website you agree that whilst every care has been taken in the compilation of the information provided on …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.inbrief.co.uk/” width=”600″]

9. The World in Brief from The Economist Trên Apple Podcast

 • ผู้เขียนบทความ: podcasts.apple.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38325 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ The World in Brief from The Economist Trên Apple Podcast The World in Brief from The Economist tells you what’s on the global agenda in the coming day, what to look out for in business, finance and politics and, …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: The World in Brief from The Economist tells you what’s on the global agenda in the coming day, what to look out for in business, finance and politics and, most importantly, what to make of it.Please subscribe to The Economist for full access to print, digital and audio editions, including the full W…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-world-in-brief-from-the-economist/id1487173754?l=vi” width=”600″]

10. In brief – definition of in brief by The Free Dictionary

 • ผู้เขียนบทความ: www.thefreedictionary.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3325 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ In brief – definition of in brief by The Free Dictionary 7. briefs Chiefly British The instructions that are given to explain a task or assignment. tr.v. briefed, brief·ing, briefs.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, me…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thefreedictionary.com/in+brief” width=”600″]

11. B&B Journey: From Brief to Briefing – Brand Camp

 • ผู้เขียนบทความ: www.brandcamp.asia

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38117 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ B&B Journey: From Brief to Briefing – Brand Camp Và, ý tưởng sáng tạo vừa đẹp vừa hiệu quả khởi hành từ cả một Hành Trình Brief & Briefing, mà đôi lúc người làm Quản Trị Khách Hàng (Account Management) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Hãy cùng chị Zennie Trang Nguyễn, đi lại Hành Trình B&B: Brief và Briefing để gói ghém trọn vẹn những trải nghiệm sinh động thiết thực cho những Hành trình B&B về sau, của riêng mình.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.brandcamp.asia/course/60-BB-Journey-From-Brief-to-Briefing” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ in brief

Back to top button