Giáo Dục

Tiếng Anh 8 Unit 3: Project

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 mới để chuẩn bị bài học Peoples of Viet Nam trước khi đến lớp.

Project 1 Unit 3 lớp 8 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK tiếng Anh 8 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt Anh 8 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Project Unit 3 lớp 8

Task 1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why?

( Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?)

Dịch nghĩa:

 • Trang phục người Khơ Me.
 • Trang phục người Mường
 • Trang phục người Ê Đê
 • Trang phục người H’mong
 • Trang phục người Tày
 • Trang phục người Hoa
 • Trang phục người Pu Péo
 • Trang phục người Hơ Rê
 • Trang phục người Ba Na
 • Trang phục người Pà Thẻn

Gợi ý đáp án.

Gợi ý 1: I like the costume of the Pathan most. They are so colourful and elaborate. They have costumes including: short blouses, a long skirt, scarves, a hood.

(Tôi thích nhất là trang phục của người Pà Then. Trang phục rất đầy màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm: áo, váy, khăn và nón đội.)

Gợi ý 2: I like the Hoa’s costumes most. They look simple but elegant and elaborate. Moreover, they also show all the beauty of the wearer.

(Tôi thích trang phục của người Hoa nhất. Nhìn trang phục trông đơn giản nhưng tinh tế. Hơn nữa, nó cũng khoe được hết vẻ đẹp của người mặc.)

Task 2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours.

(Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.)

Gợi ý đáp án:

Bài này các em tự làm nhé

Task 3. Organise an exhibition of the costume designs you have made among your group or class members. Talk about them.

(Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.)

Gợi ý đáp án

Gợi ý 1: Hello.On behalf of my group, I would like to talk about our own group costume. We design a pink shirt and a black dress. Our outfit will be made of silk. We will wear it with a scarf and have some small icons on the black dress. This outfit symbolizes the softness and girliness. I hope other groups will like our outfit.

Dịch nghĩa

Xin chào. Tôi sẽ đại diện cho nhóm của tôi để nói về trang phục nhóm của nhóm mình. Chúng tôi thiết kế một chiếc áo màu hồng và một chiếc váy màu đen. Trang phục của chúng tôi sẽ được làm bằng lụa. Chúng tôi sẽ mặc nó với một chiếc khăn quàng cổ và có một số biểu tượng nhỏ trên chiếc váy đen. Trang phục này thể hiện sự nhẹ nhàng và nữ tính. Tôi hy vọng các nhóm khác sẽ thích trang phục của nhóm chúng tôi.

Gợi ý 2:

I decide to turn my passions into fashion collections, from sketches to final pieces.

(Tôi quyết định biến đam mê thành các bộ sưu tập thời trang, từ bản phác thảo đến thành phẩm cuối cùng.)

I will show you the Top 12 Collections of ….

(Tôi sẽ cho các bạn thấy 12 bộ sưu tập đứng đầu về ….)

I use historic garments for my costume designs such as silk,…

(Tôi sử dụng các chất liệu kinh điển cho các thiết kế của mình như lụa,…)

The models look glamorous/charming and elegant in their costumes …

(Các người mẫu trông thật quyến rũ và thanh lịch trong các trang phục trình diễn…)

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 mới để chuẩn bị bài học Peoples of Viet Nam trước khi đến lớp.

Project 1 Unit 3 lớp 8 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK tiếng Anh 8 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt Anh 8 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Project Unit 3 lớp 8

Task 1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why?

( Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?)

Dịch nghĩa:

 • Trang phục người Khơ Me.
 • Trang phục người Mường
 • Trang phục người Ê Đê
 • Trang phục người H’mong
 • Trang phục người Tày
 • Trang phục người Hoa
 • Trang phục người Pu Péo
 • Trang phục người Hơ Rê
 • Trang phục người Ba Na
 • Trang phục người Pà Thẻn

Gợi ý đáp án.

Gợi ý 1: I like the costume of the Pathan most. They are so colourful and elaborate. They have costumes including: short blouses, a long skirt, scarves, a hood.

(Tôi thích nhất là trang phục của người Pà Then. Trang phục rất đầy màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm: áo, váy, khăn và nón đội.)

Gợi ý 2: I like the Hoa’s costumes most. They look simple but elegant and elaborate. Moreover, they also show all the beauty of the wearer.

(Tôi thích trang phục của người Hoa nhất. Nhìn trang phục trông đơn giản nhưng tinh tế. Hơn nữa, nó cũng khoe được hết vẻ đẹp của người mặc.)

Task 2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours.

(Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.)

Gợi ý đáp án:

Bài này các em tự làm nhé

Task 3. Organise an exhibition of the costume designs you have made among your group or class members. Talk about them.

(Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.)

Gợi ý đáp án

Gợi ý 1: Hello.On behalf of my group, I would like to talk about our own group costume. We design a pink shirt and a black dress. Our outfit will be made of silk. We will wear it with a scarf and have some small icons on the black dress. This outfit symbolizes the softness and girliness. I hope other groups will like our outfit.

Dịch nghĩa

Xin chào. Tôi sẽ đại diện cho nhóm của tôi để nói về trang phục nhóm của nhóm mình. Chúng tôi thiết kế một chiếc áo màu hồng và một chiếc váy màu đen. Trang phục của chúng tôi sẽ được làm bằng lụa. Chúng tôi sẽ mặc nó với một chiếc khăn quàng cổ và có một số biểu tượng nhỏ trên chiếc váy đen. Trang phục này thể hiện sự nhẹ nhàng và nữ tính. Tôi hy vọng các nhóm khác sẽ thích trang phục của nhóm chúng tôi.

Gợi ý 2:

I decide to turn my passions into fashion collections, from sketches to final pieces.

(Tôi quyết định biến đam mê thành các bộ sưu tập thời trang, từ bản phác thảo đến thành phẩm cuối cùng.)

I will show you the Top 12 Collections of ….

(Tôi sẽ cho các bạn thấy 12 bộ sưu tập đứng đầu về ….)

I use historic garments for my costume designs such as silk,…

(Tôi sử dụng các chất liệu kinh điển cho các thiết kế của mình như lụa,…)

The models look glamorous/charming and elegant in their costumes …

(Các người mẫu trông thật quyến rũ và thanh lịch trong các trang phục trình diễn…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button