Giáo Dục

Toán lớp 5: Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số trang 10

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 10 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 10

Bài 1 (trang 10 SGK Toán 5)

Tính:

a) frac{6}{7} + frac{5}{8};                 b) frac{3}{5} - frac{3}{8};

c) frac{1}{4} + frac{5}{6};                d) frac{4}{9} - frac{1}{6}

Gợi ý đáp án:

a) frac{6}{7} + frac{5}{8} = frac{{48}}{{56}} + frac{{35}}{{56}} = frac{{83}}{{56}}

b) frac{3}{5} - frac{3}{8} = frac{{24}}{{40}} - frac{{15}}{{40}} = frac{9}{{40}}

c) frac{1}{4} + frac{5}{6} = frac{6}{{24}} + frac{{20}}{{24}} = frac{{26}}{{24}} = frac{{13}}{{12}}

d) frac{4}{9} - frac{1}{6} = frac{8}{{18}} - frac{3}{{18}} = frac{5}{{18}}

Bài 2 (trang 10 SGK Toán 5)

Tính:

a) 3 + frac{2}{5};

b) 4 - frac{5}{7};

c) 1 - left( {frac{2}{5} + frac{1}{3}} right)

Gợi ý đáp án:

a) 3 + frac{2}{5} = frac{{15}}{5} + frac{2}{5} = frac{7}{5}

b) 4 - frac{5}{7} = frac{{28}}{7} - frac{5}{7} = frac{{23}}{7}

c) 1 - left( {frac{2}{5} + frac{1}{3}} right) = 1 - left( {frac{6}{{15}} + frac{5}{{15}}} right) = 1 - frac{{11}}{{15}} = frac{{15}}{{15}} - frac{{11}}{{15}} = frac{4}{{15}}

Bài 3 (trang 10 SGK Toán 5)

Một hộp bóng có frac{1}{2} số bóng màu đỏ, frac{1}{3} số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Gợi ý đáp án:

Coi tổng số bóng là đơn vị.

Phân số chỉ số bóng màu vàng là:

1- left ( dfrac{1}{2} +dfrac{1}{3}right)=dfrac{1}{6} (tổng số bóng)

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 10 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 10

Bài 1 (trang 10 SGK Toán 5)

Tính:

a) frac{6}{7} + frac{5}{8};                 b) frac{3}{5} - frac{3}{8};

c) frac{1}{4} + frac{5}{6};                d) frac{4}{9} - frac{1}{6}

Gợi ý đáp án:

a) frac{6}{7} + frac{5}{8} = frac{{48}}{{56}} + frac{{35}}{{56}} = frac{{83}}{{56}}

b) frac{3}{5} - frac{3}{8} = frac{{24}}{{40}} - frac{{15}}{{40}} = frac{9}{{40}}

c) frac{1}{4} + frac{5}{6} = frac{6}{{24}} + frac{{20}}{{24}} = frac{{26}}{{24}} = frac{{13}}{{12}}

d) frac{4}{9} - frac{1}{6} = frac{8}{{18}} - frac{3}{{18}} = frac{5}{{18}}

Bài 2 (trang 10 SGK Toán 5)

Tính:

a) 3 + frac{2}{5};

b) 4 - frac{5}{7};

c) 1 - left( {frac{2}{5} + frac{1}{3}} right)

Gợi ý đáp án:

a) 3 + frac{2}{5} = frac{{15}}{5} + frac{2}{5} = frac{7}{5}

b) 4 - frac{5}{7} = frac{{28}}{7} - frac{5}{7} = frac{{23}}{7}

c) 1 - left( {frac{2}{5} + frac{1}{3}} right) = 1 - left( {frac{6}{{15}} + frac{5}{{15}}} right) = 1 - frac{{11}}{{15}} = frac{{15}}{{15}} - frac{{11}}{{15}} = frac{4}{{15}}

Bài 3 (trang 10 SGK Toán 5)

Một hộp bóng có frac{1}{2} số bóng màu đỏ, frac{1}{3} số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Gợi ý đáp án:

Coi tổng số bóng là đơn vị.

Phân số chỉ số bóng màu vàng là:

1- left ( dfrac{1}{2} +dfrac{1}{3}right)=dfrac{1}{6} (tổng số bóng)

Edu Learn Tip

Edu Learn Tip Thông tin tổng hợp nhanh nhất , uy tín về giáo dục ,học tập xã hội và giải trí . Với đội ngũ nhanh nhẹn cập nhập thông tin 24/24 sẽ mang lại cho các bạn những thôn tin hữu ích và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button